Tag : Nicholas Tse

Watch Shaolin (2011)

Starring: Shaoqun Yu, Chen Zhiui, Xing Yu, Nicholas Tse, Andy Lau, Bingbing Fan, Shimadu Runa, Xiaohong Shi, Karl Eiselen, Alexander...

Read More